Sağlık Kuruluşlarından alınan rapor Hazırlık Sınıfında devamsızlık için geçerli midir ?

Communicate With Us