Neden Tıp Fakültesi?

Üniversitelerin başta gelen amacı “düşünme eğitimi” vermek, bilimsel düşünceyi çağdaş dünya-görüşü olarak öğrencilerine sunmaktır. Çevresine duyarlı üniversite, oluşturduğu bilgiyi üretime aktarmasını bilir, üretime aktarılan bilgi de somut ürünleriyle yaşamı kolaylaştırır. Üniversiteler, ulusal karakterlerini saklı tutup bilimin evrenselliği ilkesine bağlı kalarak toplumun bugününe ve geleceğine ilişkin projeler üretir, böylece toplumu çağın beklentileri doğrultusunda dönüştürmeye ve geleceğe taşımaya çalışır.

Communicate With Us