Neden İletişim Fakültesi?

İstanbul Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi çağın gerek ve yeterliklerine hâkim, bu doğrultuda iletişim yaklaşımları üreten; gerek kişilerarası gerekse kitle iletişiminde iletişimcinin taşıması gereken toplumsal duyarlılık ve hassasiyet ölçülerinde hareket eden; araştıran, eleştiren ve sorgulayan; alanında fark yaratan ve birikimini toplumsal uzlaşı için kullanmaya özen gösteren iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, sürdürülebilir karşılıklı öğrenme ortamı yaratan bir eğitim anlayışı ile etkileşim ve disiplinler arası paylaşımın üst düzeyde olduğu bir eğitim yapısı kurgulayan Fakülte, her biri ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bilim ve sanat üretimleri gerçekleştirmiş akademik kadrosuyla, genç iletişimci adaylarını beklemektedir.  
 
Fakültede Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar vardır. Bu kapsamda, İstanbul Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi kuramdan pratiğe uzanan sağlam müfredatı, uzman ve tanınmış kadrosu, geniş uygulama imkânları ve tüm dünyada geçerli diploması ile sizleri hayatla buluşturmaya hazırdır.
 
Prof. Dr. Filiz Otay DEMİR
Dekan

Communicate With Us