Neden Meslek Yüksekokulu?

İçinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyılda ülkelerin gelişme ve kalkınmasının temelini  bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi oluşturmaktadır. Bu nedenle dünyada olduğu gibi ülkemizde de meslek yüksekokulları büyük önem taşımaktadır.

Bu gerçekten hareketle;  1997 yılında eğitim-öğretime başlayan Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, çağın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikteki programları, yetenekli ve dinamik akademik kadrosu, fiziki ortam ve her türlü olanaklarıyla yerel, ulusal ve evrensel bilgi ve becerileri öğrencilerimize aktarmaktadır. Ayrıca mevcut programlarımız, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda "Eğitimde Program Geliştirme" tekniğine göre sürekli geliştirilip dinamik tutulmakta;  ortaya çıkan ihtiyaçlara göre de yeni  programlar açılmaktadır.  

Uygulamaya ve girişimciliğe verdiği önemle, “iş arayan değil, aranan nitelikli kişiler” yetiştiren Yüksekokulumuz, bilgi, beceri ve donanımları sayesinde aranan ve kendi alanlarında rahatlıkla iş bulabilen her bir mezunuyla gurur duymaktadır.

Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN
Müdür

Communicate With Us