Neden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi? | Aday Öğrenci
444 65 87
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL

Neden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi?

Mühendis tanımı bir görüşe göre, "Eğitim, deneyim ve uygulama ile matematik ve doğa bilimleri bilgisinin doğal güç ve kaynakların insanlık yararına ve sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve meslek etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirme uğraşısıdır.” ; diğer bir görüşe göre, “Toplumun beşeri, toplumsal ve ekonomik öğelerini göz önünde bulundurarak, tanımlanmış bir ihtiyaca kararlaştırılmış rasyonel kriterlerden hareketle mümkün olan en iyi cevabı vermek üzere bireyleri soyut verileri veya maddi araçlar organizasyonunu tasarlamak, gerçekleştirmek ya da işletmek için bilimsel veya teknik ağırlıklı bilgi ve yetenek kullanan ekonomik bir ögedir” diye kabul edilirse fakültemizin mühendislik bölümleri bu tanımlara uygun mühendisler yetiştirmeyi benimser. Bu nedenle tercih edilmelidir.

Prof. Dr. İdris Adnan GÜMÜŞ
Dekan

Bizimle İletişime Geçin