Neden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi? | Aday Öğrenci
444 65 87
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL

Neden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi?

Günümüzün gereksinimlerini dikkate alarak kendini sürekli olarak yenileyen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, insanın, dünyayı anlamlı kılan, kültürü oluşturan bir varlık olduğu gerçeğine dayalı olarak örgütlenmiştir.

Temel bilim alanlarını içeren, 1997-1998 akademik yılından bu yana seçkin kadrosuyla bilgi dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan Fakültemiz, eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette kuramla uygulamanın birlikteliğini her şeyin üstünde tutmaktadır.

Eğitim-öğretim etkinliklerini sadece kendi öğrencileriyle sınırlamayan, Üniversitemizin diğer fakültelerine ve lisansüstü çalışmaların sürdürüldüğü Enstitülerimize, Araştırma ve Uygulama Merkezlerimize “işbirliği etiği” anlayışıyla hizmet veren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, halka yönelik eğitim çalışmalarıyla da her zaman dikkati çekmektedir.
Bölümlerimizde sadece kendi alanındaki öğrencilerine değil, disiplinlerarası anlayışla Üniversitemizin diğer tüm fakültelerine ve lisansüstü çalışmaların sürdürüldüğü Enstitülerimize, Araştırma ve Uygulama Merkezlerimize de gerek ders çeşitliliği gerek proje işbirlikleri anlamında akademik destek ve hizmet verilmektedir.

Farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarıyla, uluslararası bilgi topluluklarıyla, kamu kurumlarıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle deneyimlerini paylaşan Fakültemiz, öğrencilerini bilgi ve iş dünyasıyla tanıştırma konusunda son derece duyarlı ve öngörülü davranmaktadır.

Bologna Süreci kapsamında üniversitelerin sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilen Öğrenci Kulüplerine/Topluluklarına büyük önem veren Fakültemiz, tüm öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımlarını teşvik etmektedir.

Uluslararası işbirliklerini sürekli olarak geliştiren, Fakülte içi ve Fakültelerarası Çift Anadal ve Yandal programlarının yanı sıra, Erasmus+ ve Farabi değişim programlarıyla öğrencilerine  yeni ufuklar açan, bu yollarla öğrencilerinin eğitim alma hakkını en üst boyutta koruyan ve geliştiren; uygulamaya ve girişimciliğe verdiği önemle, iş arayan değil, aranan nitelikli kişiler yetiştiren Fakültemiz, mezunlarıyla övünmekte, onlarla her zaman güçlü bir iletişim içinde bulunmaktadır.

Üniversitemizin en eski ve kurucu fakültelerinden birisi olan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adını aldığı “insan” ve “toplum”a ilişkin sosyal bilim çalışmalarını kapsayan nitelikte Felsefe, Psikoloji, Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümlerinde deneyimli eğitim kadrosu ile akademik eğitim vermektedir. Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerimiz hem Türkçe hem İngilizce dilinde eğitim vererek öğrencilerimize anadillerinde olduğu kadar yabancı dilde de eğitim olanağı sunmaktadır.

    
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT
Dekan

Bizimle İletişime Geçin