Mimari Restorasyon

Mimari Restorasyon Programı estetik, tarihsel ve belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, sivil mimarlık örneklerinin, anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Program teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak mimari restorasyon alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek ve mezunların çağdaş şehircilik, arkeoloji, mimari restorasyon, konservasyon, arkeoloji, tarih, sanat tarihi bilgilerine ve çevre bilincine sahip olarak ilgili tüm alanlarda görev yapacak donanımda olmalarını sağlamaktadır.

Mimari Restorasyon Programı mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ilgili birimlerde, milli saraylarda restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarında, müzelerde, belediyelerde, arkeolojik kazılarda, mimarlık bürolarında, restorasyon projelerinde çalışabilirler.