İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, iş hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili olarak teknoloji ve bilgi ışığında tüm sanayi ve hizmet sektöründe iş güvenliğine yönelik, iş güvenliği sorumluluğu üstlenebilecek bilgili, yetkin ve teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Programın ana hedefi işyerlerinde riskleri en aza indirerek, iş ve işçi verimini artırmak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Ayrıca çalışan tüm personelin iş ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlendirilmesiyle iş kazalarının önlenmesini veya azaltılabilmesini sağlamaktır.

Öğrencilerimiz “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” unvanıyla mezun olmaktadırlar. Bölüm mezunları sertifika eğitimi sonrası yapılacak olan sınavda başarılı olmaları durumunda “İş Güvenliği Uzmanı” olabilirler. Mezunlar hizmet ve sanayi sektöründeki tüm iş kollarındaki kurum ve kuruluşlarda tekniker veya iş güvenliği uzmanı olarak çalışma olanağını bulmaktadırlar.