Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Teorik bilgileri pratik deneyimlere dönüştürmeye dayalı eğitim anlayışıyla yola çıkan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, alanında uzman ve sektör deneyimi bulunan eğitim kadrosuyla öğrencileri geleceğe hazırlamaktadır. Program; iş dünyasının aranan iletişimcilerini yetiştirmek için halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında insan kaynağı ihtiyacına katkıda bulunabilecek yeterlilikte düzenlenmiştir. Bu bağlamda danışma kurullarımızda sektörün önde gelen markalarının üst düzey yöneticileri yer almaktadır. Akademi-sektör işbirliğine verilen önem çerçevesinde öğrencilerimize iş deneyimi kazandırılmakta ve sektör yöneticileriyle ortak akademik yayınlar yapılmaktadır. Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının amacı; bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, mesleki bilgi ile donanmış, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara kolayca çözüm üretebilen, özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikte eğitimli bireyler yetiştirmektir.

Düşünen, öğrenen, uygulayan ve böylece başarıyı yakalayan iletişimciler; geleneksel işletme yaklaşımının değiştiği ve müşteri odaklı yeni eğilimlerin merkezde yer aldığı çağımızda aldıkları eğitimle tercih edilirler.