Bilgisayar Programcılığı

Tüm dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de Bilgisayar Programcılığı hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir meslektir. 

Bilgisayar Programcılığı Programı, temel olarak iki eğilim üzerine inşa edilmiştir. Birinci eğilim Web Programcılığı, ikinci eğilim ise Yazılım Uzmanlığıdır. Programdaki, zorunlu ve seçmeli dersler bu iki eğilim ayrımı gözetilerek düzenlenmiştir.

Öğrenciler, donanım, yazılım ve her türlü sorunun çözümü için çıkarılması gerekli olan algoritmaların matematiksel alt yapısını da içeren laboratuvar olanaklarıyla donatılmış uygulama ağırlıklı bir öğrenim görmektedirler. 

Bilgisayar Programcısı unvanıyla mezun olan öğrencilerimiz, genellikle sektördeki bilgi işlem merkezlerinde hemen her konuda uygulama programcısı olarak, ağ programcılığı ve güvenlik programcılığı gibi alanlarda görev alabilirler. Mezunların büyük çoğunluğu programcı olarak sektörün değişik kurumlarında çalışabilirler.