Bankacılık ve Sigortacılık

Ekonomilerde önemli fonksiyonları bulunan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin küreselleşmeyle gelişmesi ve büyümesi, sektörün iş gücü taleplerini ve iş gücünde aranan nitelik düzeyini yükseltmiştir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencileri akademik disiplinlerin uygulama ve mesleki boyutlarına öncelik veren ders programlarıyla eğitimde iş pratiği anlayışına uygun olarak bankacılık ve sigortacılık sektöründe istihdam edilmeye hazırlamaktadır.

Program mezunları; kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda bankacılık ve sigortacılık sektörü, finansal piyasalarda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin finans ve muhasebe bölümlerinde çalışma olanağı bulurlar.