Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı tıp dünyasının teknolojik gelişim hızına destek verecek, tıbbi görüntüleme cihazlarıyla görüntü elde edebilecek, bu görüntüyü işleyebilecek ve hazır hale getirecek, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilecek Radyoloji Teknikerleri yetiştirir.

Mezunlar kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektöre ait hastane, görüntüleme merkezleri, aile sağlık merkezleri, veteriner ve radyoloji polikliniği bulunan işletmelerde radyoloji bölümünde Radyoloji Teknikeri olarak çalışabilirler.