Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, öğrencilerini havacılık ve ulaştırma alanındaki mesleğe hazırlamak üzere yenilikçi ve gerçekçi bir öğrenme ortamını oluşturmayı hedefler.

Öğrencilerin verilen hizmetleri yerinde görüp öğrenebilecekleri etkinlikler düzenler;  ayrıca havacılık sektörünün uzman çalışanlarıyla, konferanslar, konuşma ve sunumlar aracılığıyla buluşturulan öğrenciler, güncel konuları mesleğe ilişkin gelişmeleri ilk ağızdan öğrenme fırsatı bulurlar.

Program mezunları ulusal ve uluslararası tüm havalimanlarında Harekât Memuru, Uçak Koordinasyon Memuru, Yolcu Hizmet Memuru, Kargo Memuru ve Ekip Sorumlusu olarak çalışabilir.

Maltepe Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22 farklı konuda kurum içi ve kurum dışı eğitim vermek üzere yetkilendirilmiştir. Program bu yetki sayesinde, hem sivil havacılık sektörünün beklentilerini karşılama hedefini ve akredite olduğu ders konularında mezunlarına yarattığı istihdam olanaklarını somutlaştırmış hem de diğer okulların aynı bölüm mezunlarına göre fark yaratmıştır.