Adalet

Adalet hizmetleri, bu alanda yetişmiş meslek elemanları tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi, hukuk mekanizmasının işleyişini hızlandırır, adaletin gecikmesini önler ve devletin toplum düzenini adil bir şekilde tesis etmesine yardımcı olur. Bu sebeple, donanımlı ve meslek etiğine sahip meslek elemanlarının varlığı, adaletin sağlanmasında rol oynar.

Eğitim-öğretim faaliyetine 2012 yılında başlayan Adalet programı, öğrencilerine, hukukun temel alanlarıyla ilgili olarak genel teorik bilgi vermenin yanı sıra, hukuk uygulamasında kullanacakları pratik bilgi ve beceriyi de kazandırmaktadır. Adalet programında öğrenciler, adli ve idari yargı teşkilatlarında adalet hizmetlerini yürütmek üzere, ceza infaz kurumlarında veya avukatlık bürolarında avukat yardımcısı olarak istihdam edilmek üzere hazırlanmaktadırlar.