Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fakültemizde tüm dünyada geçerli olan müfredat ve programlar uygulanmaktadır. Öğretim programlarında yer alan derslerin tümü uygulama ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklenmektedir. Fakültemiz, alanında ve ilgili disiplinlerde çözümler üretebilen, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış, gelişmeleri yakından izleyen, kalite bilinci gelişmiş, bireysel sorumluluk alabilen ve ekip çalışmasını içselleştirmiş mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, araştırmaya verilen önem çerçevesinde bilim üretme merkezi haline dönüşmüş, teknoloji üreten ve bu bilgiyi çoğaltan araştırma laboratuvarlarıyla eğitimini şekillendirmektedir. 

Ulusal ve uluslararası firmalarda üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapan ya da kendi şirketlerini kurarak faaliyet gösterdikleri sektörde söz sahibi olan mezunlarımızın sayısı dikkat çekici orandadır. 

Bize Sor