İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Fakültemizin amacı, aklı ön planda tutan, kendisinin ve çevresinin bilincinde olan, sürekli olarak kendini yenileyebilen mezunlar yetiştirmektir. 

Thales’ten Demokritos’a, Aristoteles’ten İbni Arabi’ye, İbni Haldun’dan Ziya Gökalp’e, Takiyettin Mengüşoğlu’ya, Nermi Uygur’a... Bu kültür coğrafyasında yetişenlerle ve daha niceleriyle tanışan öğrencilerimiz, elde ettikleri birikimle insanı ve toplumu anlamaya çalışıyorlar. 21. yüzyılın sorgulayan ve düşünen insanını ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalar, nitelikli insan yetiştirebilmenin temel koşulunun, altyapısı sağlam bir insan ve toplum bilimleri eğitiminden geçtiğini gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi, dünyanın en önemli bilim insanları ve gelişmiş ülkeler, başarılarını; iyi bir psikoloji, sosyoloji ve felsefe eğitimine borçlu... Fakültemizin amacı, aklı ön planda tutan, kendisinin ve çevresinin bilincinde olan, sürekli olarak kendini yenileyebilen mezunlar yetiştirmektir. 

Fakültemizde halkla bütünleşen felsefe söyleşileri ve seminerleri ile birlikte insan hakları, hukuk, etik, eğitim, danışmanlık, yapay zekâ, siyaset gibi alanlarda derinlemesine çalışmalar yapılmakta; çocuk, aile ve yaşlı gruplarına yönelik klinik eğitimleri verilmektedir. 

Bize Sor