Mimarlık

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı programla eğitim verilen Mimarlık Bölümünde, mimarlığın, merkezinde insanın ve toplumun yer aldığı bir mesleki disiplin olmasından hareketle; mimari üretimlerle birlikte insanlığın toplumsal, kültürel, teknolojik ve sanatsal gelişimine de yer verilir. Böylelikle öğrencilerin, sanat-tasarım-teknoloji alanlarında gelişime açık, çağdaş ve özgün tasarımlar yapabilen, yaratıcı, çevresel, toplumsal ve etik değerlere bağlı donanımlı ve çok yönlü tasarımcılar olarak yetiştirilmesi hedeflenir. 

Programın temel amacı, kuram-tasarım-uygulama arasında ilişki kurabilen, eleştirel ve yenilikçi düşünebilen, yaşam boyu öğrenme ilkesine sahip, bilgiye ulaşma yollarını bilen mimarlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda, eğitim için gerekli olan donanımlı, konusunda uzman ve seçkin akademik kadrosu ve hiçbir kurumda bulunmayan Uygulama Atölyesi (Hangar) ile ‘’yaparak - uygulayarak öğrenme‘’ yaklaşımı içeren ayrıcalıklı bir eğitim sunulmaktadır. 

Mezunlarımız akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi; ulusal ve uluslararası ölçekte sektörlerindeki birçok alanda, mimarlık ve tasarım bürolarında, inşaat firmalarında, şantiyelerde, meslek odalarında, kamu kurum ve kuruluşlarının imar ve iskân bölümlerinde çalışabilirler.

Bize Sor