İç Mimarlık


- Eğitimde çok boyutlu,
- Yaratıcılığı ön plana alan,
- Farklı, en gelişmiş ve en yeni anlatım yöntem ve tekniklerini kullanan,
- Uluslararası ilişki ve değişimi öngören ve hayata geçiren,
- Sektörel gelişmelerin farkında olan,
- Sektörle yakın ilişki kuran,
- Öğrencileri her düzeyde yarışmalara hazırlayan bir program sunmaktadır.

İç Mimarlık programımız statik bir yapıdan çok dinamik, çağın koşullarına uygun bir eğitim sistemini içermektedir.
Yaratıcılık, görsel anlatım, diğer sanat ve tasarım alanlarıyla etkileşim içinde olacak şekilde yürütülen eğitim programımızla öğrencilerimiz gerek yurtiçinde ve gerekse de yurtdışında kolaylıkla çalışma olanağı bulacak bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.