Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, küreselleşen dünyada ağırlığını giderek artıran bir disiplin haline gelmektedir. Teori odaklı bilgilerin toplumsal yaşamdaki yansımalarını araştıran sosyal bilimlerin anabilim dallarından biri olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin amacı, öğrencilerin; toplumsal, siyasal ve iktisadi konularda problem saptama, analiz etme ve yorumlama becerilerini geliştirmektir. 

Bu hususta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim programı, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi ve insan hakları gibi çeşitli alanlarda içerdiği derslerle öğrencilere disiplinlerarası düşünme fırsatı verir.

Bu program mezunları edindikleri formasyonun çeşitliliğine koşut olarak Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası düzeyde NATO, Birleşmiş Milletler ve bu tür uluslararası kuruluşların bünyesinde yer alan benzeri kurumlarda çalışma imkânı bulabilmektedir.