İşletme Bölümü; öğrencilerini, çağın ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak yönetim, organizasyon, pazarlama, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarda bilgi ve beceriyle donatmayı amaçlamaktadır. 

Bölüm, öğrencilerin analitik düşünme ve sezgisel karar verebilme becerilerini geliştirerek; güncel iş problemlerini tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen, kriz durumlarında hızlı ve doğru karar verebilen yönetici adayları yetiştirmektedir. İşletme lisans programı; Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama Yönetimi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Muhasebe, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi mesleğe yönelik derslerle öğrencilerin ilgi alanlarına göre çok sayıda seçmeli dersle zenginleştirilmiştir. 

İşletme Bölümü mezunları; özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, muhasebe, finans, insan kaynakları, üretim ve satın alma gibi bölümlerinde ya da sanayi ve ticaret odaları, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ya da sivil toplum örgütlerinde çalışabilecekleri gibi bir girişimci olarak kendi işletmesini de kurabilmektedir.