Halkla İlişkiler ve Tanıtım EN

İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 2020’de akredite edilen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama iletişimi çalışma alanlarında, kuramsal bilgiye ve uygulama becerisine sahip, etik ilkelere bağlı, toplumsal sorunlara ve gündeme duyarlı, eleştirel düşünme ve yaratıcı çözümler üretebilme yetileri gelişmiş uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bölüm, sanat, kültür, ekonomi, felsefe, siyaset, hukuk, sosyoloji, psikoloji gibi bir iletişim uzmanı için temel oluşturacak derslerin yanı sıra, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının strateji ve uygulama süreçlerini kapsayan dersler, atölyeler ve projelerle, kuramsal bilgilerle uygulamayı bir arada yürütebilen, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacılar yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin aldıkları eğitim süresince sektörle ilgili anlayışlarının gelişmesine imkân sağlamak amacıyla bazı dersler sektörde önemli pozisyonlarda çalışan profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Bu durum, hem bölüm kadrosunun hem de öğrencilerin, sektörle iş birliğinin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Öğretim programında yer alan 30 günlük zorunlu staj ve üçüncü ve dördüncü sınıfta sektör iş birliğiyle yürütülen halkla ilişkiler, medya planlama, reklam kampanyaları dersleri ve bitirme projeleriyle, öğrenciler aldıkları eğitimi uygulama olanağı bulur ve ürettikleri kampanyaların sektördeki karşılığını, sektör temsilcilerinin sağladığı geribildirimler yoluyla deneyimleyebilir. Mezunlar akademisyenliğin yanında reklam ajanslarında, halkla ilişkiler şirketlerinde, medya planlama ve satın alma şirketlerinde, özel kurumların pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim bölümlerinde çalışabilirler.