Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü iletişim çağının gereklerine uygun şekilde kültürel alanlarda ürünler verecek ve bu ürünlerin üretimi kadar tanıtımını, satışını, dağıtımını ve analizini yapacak bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 2020’de akredite edilmiştir.

Bölümün amacı kitle iletişim alanında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilerle donatılmış, senaryo, yönetim, görüntü, ses ve kurgu konularında yoğun deneyim kazanmış, ekip çalışması becerisi edinmiş, eleştirel bakabilme ve etik yaklaşabilme yetileri gelişmiş iletişimciler yetiştirmektir. Program, kuram ile uygulama arasında güçlü bir köprü oluşturmayı, içerik ile biçime bütünleşik bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. Bu nedenle, öğretim programı, bölüm öğretim elemanları ve sektör profesyonelleri tarafından verilen derslerden oluşmaktadır.

Öğrenciler fakülte ve üniversite kapsamında yürütülen farklı projelere ve atölyelere katılabilir, kendileri proje geliştirebilirler. 30 günlük zorunlu staj ve son sınıfta yürütülen bitirme projeleri öğrencilerin aldıkları eğitimi uygulama olanağı sağlar. Bitirme projeleri kapsamında düzenlenen sektör jürisi toplantılarında, öğrenciler yaptıkları çalışmanın sektördeki karşılığını deneyimleme imkânı bulurlar.

Bölüm mezunları televizyon kanallarında, film yapım şirketlerinde, reklam ajanslarında (ya da bağımsız olarak) yapımcı, yönetmen, metin yazarı, senaryo yazarı, sunucu, kameraman, resim seçici veya kurgu operatörü olarak çalışabilirler.