Yurt Dışı Olanakları | Aday Öğrenci

Yurt Dışı Olanakları

 

Maltepe Üniversitesi, gelişmek ve uluslararası platformda ilerleyebilmek için bireylerle, kurumlarla, kültürlerle ve dünyadaki tüm toplumlarla uyum içerisinde olunması gerektiği gerçeğinin farkındadır. Bu bakımdan üniversitemizde uluslararasılaşma, araştırmada, eğitimde ve teknolojide kolay transfer edilebilir çalışmalar için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Üniversiteler her zaman yükseköğretimde ulusal sınırları aşmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda Maltepe Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan beri amacımız uluslararası alandaki

varlığımızı ve görünürlüğümüzü güçlendirmek, bunu yaparken de artan rekabet, değişen öğrenci eğilimleri, inovasyon ve teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurarak

proaktif bir şekilde uluslararası stratejilerimizi sürekli güncellemektir.

Maltepe Üniversitesi 2007 yılında Uluslararası Erasmus Beyannamesini alarak öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine başlamıştır. 2013 yılına kadar devam eden beyanname

2014 yılında yenilenmiş ve 2020 yılına kadar geçerlilik kazanmıştır. Bu süreçte, 300’e yakın yabancı öğrenci üniversitemizde eğitim görme şansı elde etmiş, 250’nin üstünde

öğrencimiz ise Avrupa’daki üniversitelerde eğitim görme şansının yanı sıra kültürel programlara da katılma fırsatı elde etmiştir. Öğrenci hareketliliğinin yanı sıra Erasmus

programlarından üniversite öğretim üyelerimiz ve personelimiz de yararlanmış, 2007’den bu yana 115 personelimiz hareketlilikten faydalanmıştır.

Üniversitemizin uluslararasılaşmasına büyük katkıda bulunan Erasmus+ programı kapsamında üniversitemizin Avrupa’daki 27 farklı ülkeden 102 üniversite, 153 ayrı bölüm

anlaşması bulunmaktadır. İkili anlaşma listesi için TIKLAYINIZ. Bu kapsamdaki anlaşmalar aracılığıyla üniversitemizi birçok yabancı öğretim üyesi ziyaret etmiş, konferans, seminer

ve workshop düzenlemiştir. KA103 Erasmus + hareketliliğinin yanı sıra Avrupa’daki üniversitelerle ve çeşitli kurumlarla uluslararası bilgi ortaklıkları ve stratejik anlaşmaları ön gören KA2 projeleri gerçekleştirme konusunda çalışmalar devam etmektedir. Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ofis sitesini görüntülemek için TIKLAYINIZ.

 

21. yılımızı kutladığımız bu yılda her türlü donanıma sahip bir üniversite olarak uluslararası alanda da dünyanın her yerinden öğrencileri kucaklayacak donanıma ve altyapıya sahip bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam etmekteyiz. Maltepe Üniversitesi, yurt dışındaki seçkin üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve ortak araştırma ve bilimsel çalışma olanaklarını sağlayacak bağlantılar kurarak tüm paydaşlar için uluslararası alanda yeni olanaklar yaratmaktadır

Maltepe Üniversitesi olarak bu yıl Erasmus + programı çerçevesinde Altınbaş Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz konsorsiyum anlaşmamız bulunmaktadır.

Türkiye ihracatçılar merkezi, toplum gönüllüleri vakfı ve belediyelerin de destek verdiği bu konsorsiyum sayesinde üye kuruluşların da yurt dışı bağlantıları kullanılarak öğrencilere

Avrupa’nın birçok ülkesinde staj yapma olanağı sağlanmaktadır. Bu işbirliği sayesinde öğrencilerimize uluslararası ve çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon konusunda,

iletişim ve girişimcilik becerilerini arttırmada ve kendi kariyerlerini inşa etme sürecinde pro-aktif olma kültürünün kazandırılması amaçlanmaktadır.

Maltepe Üniversitesi, yurt dışındaki seçkin üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve ortak araştırma ve bilimsel çalışma olanaklarını sağlayacak bağlantılar kurarak

tüm paydaşlar için uluslararası alanda yeni olanaklar yaratmaktadır. 

 

Uluslararası Üyelikler

  Maltepe Üniversitesi Erasmus Charter For HigherEducation 2014-2020 belgesine sahiptir.

  Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi, 2012 yılından beri EAIE’ye (EuropeanAssociationfor International Education) üyedir. 

  Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 13 Mayıs 2013 tarihinden beri EAAE (EuropeanAssociationforArchitecturalEducation) üyesidir. 

 Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, dünyanın önde gelen meslek kuruluşlarından olan IBA-Uluslararası Barolar Birliği (International Bar Association-IBA) üyeliğine kabul edilmiştir

 Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi CILECT ( Dünya Sinema Okulları Birliği) ve ELIA (Avrupa Sanat Kurum ve Kuruluşları Derneği) üyesi olarak Avrupa  kültür ve eğitimine uyum sağlarken bir yandan da kendi kültürel altyapısıyla katkıda bulunmaktadır.

 Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Yılmaz CİNGÖZBAY, ESC (EuropeanSociety of Cardiology) Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin ACCA (AcuteCardiovascularCareAssociation) Akut Kardiyovasküler Tedavi Birliği Üyeliğine kabul edilmiştir.

  Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Aksar, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde (İHAM) "ad hoc yargıç" olarak görev yapmaya başlamıştır.

Başarılar & Ödüller

2013 yılı GEBİP ödülü kazanan 26 genç bilim insanı arasında, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç.Dr. Ebru MENŞUR ALKOY da yer almaktadır.

Bu ödül Dr. ALKOY'un  Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği’nce kabul edilerek İtalya'nın ana yönetiminde olan "Towards Oxide Based Electronics" Avrupa Birliği projesine

katılan "Fabrication of Piezoelectric Ceramic Hollow Fibers with Low Sintering Temperature, Design of Devicesand Their Applications" başlıklı projesinin başarısını da taçlandırmaktadır.

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi (MÜKKAM ) Müdürü ve aynı  zamanda Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi

Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş'ın, ABD'nin Philadelphia şehrinde düzenlenen Amerikan Hücre Biyolojisi Derneği ve Uluslararası Hücre Biyolojisi Federasyonu ortak toplantısında,

yapılan başarılı çalışmalardan ötürü "International Travel Award" ödülü verilmiştir.

 

Bizimle İletişime Geçin