Yabancı Diller Yüksekokulu İle İlgili Sorular | Aday Öğrenci

Yabancı Diller Yüksekokulu İle İlgili Sorular

Diğer yabancı dilleri öğrenebilme olanağım var mı ?

Elbette. Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça gibi dersleri Seçmeli Ders olarak alabilirsiniz.

Seçmeli dersten başarılı olamazsam yine aynı dersi tekrar etmek zorunda mıyım ?

Hayır. Dilerseniz başka bir ders seçebilirsiniz.

İngilizce lisans sınıflarında İngilizce derslerinden şube değişikliğimi ne şekilde yapabilirim ?

Şube değişikliği ancak istenen yeni şubede kontenjan varsa Danışmanınız tarafından yapılabilir. İlgili dersin öğretim elemanının bir şubeden diğer şubeye transfer yapabileceği herhangi bir arayüz ekranı bulunmamaktadır.

İngilizce lisans sınıflarında ders seçimlerini ne şekilde yapıyoruz ?

Ders seçimlerinizi ancak Danışmanlarınızın onayı ile yapabilirsiniz. İlgili dersin öğretim elemanı yalnızca kontenjan artırımı konusunda istek üzerine size yardımcı olur.

Başka bir üniversitede Hazırlık Sınıfı / İngilizce I / İngilizce II okumuşsam İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerinden muaf olabilir miyim ?

Evet muaf olabilirsiniz. Muafiyet şartları şu şekildedir:

İNG 121 ve İNG 122 kodlu ‘İngilizce I’ ve ‘İngilizce II’ dersleri için başka bir üniversitede okumuş olduğunuz Hazırlık Sınıfını A1 (elementary – başlangıç) seviyesinde başarılı bir şekilde tamamlamış olmak; ya da almış olduğunuz zorunlu İngilizce dersinden en az CC harf notu almış olmak ve eşit krediye sahip olmak;

İNG 107 ve İNG 108 kodlu ‘Genel İngilizce I’ ve ‘İngilizce II’, İNG 109 ve İNG 110 kodlu ‘İngilizce I’ ve ‘İngilizce II’ dersleri için başka bir üniversitede okumuş olduğunuz Hazırlık Sınıfını A2 (pre-intermediate – alt-orta) seviyesinde başarılı bir şekilde tamamlamış olmak; ya da almış olduğunuz zorunlu İngilizce dersinden en az CC harf notu almış olmak ve A2 seviyesinde ders içeriğine sahip olmak ve bu derslerin kredilerine eşit değerde krediye sahip olmak).

İngilizce I ve İngilizce II dersleri için Muafiyet Sınavına girmek zorunda mıyım ?

Hayır. Eğitim dili Türkçe olan bölümlere/programlara yeni kayıt yaptırıp muafiyet sınavına girmediğiniz takdirde “İngilizce I”/”İngilizce II” derslerini almak zorundasınız.

Muafiyet Sınavının TELAFİSİ YOKTUR.

İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olma koşulları nelerdir ?

Muafiyet Sınavı: Öğrencilerin zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olabilmeleri için, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından güz ve bahar yarıyıllarının başında düzenlenen Muafiyet Sınavında başarılı olmaları gerekir. Muafiyet Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavdan; 70 alanlar güz yarıyılı zorunlu yabancı dil dersinden, 80 alanlar ise bahar yarıyılı zorunlu yabancı dil dersinden de “AA” başarı notuyla muaf olurlar.

Güz yarıyılı zorunlu yabancı dil dersine devam ederek 80 ve üzeri bir puanla başarılı olan öğrenciler ya da güz yarıyılı zorunlu yabancı dil dersinden AA harf notu ile muaf olan öğrenciler, bahar yarıyılı zorunlu yabancı dil dersine ilişkin muafiyet sınavına girme hakkı elde ederler. Sınavda başarılı olma koşulları güz dönemi uygulanan sınav ile aynıdır.

Ulusal ve/veya Uluslararası Sınavlar: Ayrıca Üniversite Senatosunca kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan İNG 121 ve İNG 122 kodlu İngilizce I ve İngilizce II dersleri için A1 seviyesinde; İNG 107 ve İNG 108 kodlu Genel İngilizce I ve Genel İngilizce II ve İNG 109 ve İNG 110 kodlu İngilizce I ve İngilizce II dersleri için A2 seviyesinde başarılı olmanız ve bunu belgeleriyle birlikte sunmanız koşuluyla İngilizce I ve/veya İngilizce II derslerinden muaf olabilirsiniz.

Türkçe Lisans Programında isteğe bağlı Hazırlık Sınıfına katılmak için ne yapmalıyım ?

Bunun için  akademik yılın başında 1. Sınıfa ilişkin kaydınızı dondurmanız ve burslu dahi olsanız Hazırlık Sınıfı ücretini ödemeniz yeterlidir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim alan öğrencilerimiz için geçerli olan bütün kural ve uygulamalar isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı Eğitimi alacak olan öğrencilerimiz için de aynı şekilde geçerlidir. Ancak bir farkla: İsteğe bağlı Hazırlık Sınıfı Eğitimi alan öğrenciler yıl sonu başarı notu istenilen düzeyde olmasa bile Hazırlık Sınıfından başarısız olarak 1. sınıfa geçerler.

Maltepe Üniversitesinde eğitim-öğretim dili Türkçe olan bölümlerde/programlarda Hazırlık Sınıfı zorunlu mudur ?

Hayır. Ancak dileyen öğrenciler ücretini ödemek koşuluyla Hazırlık Sınıfını okuyabilirler.

Hazırlık Sınıfında başarılı olamazsam bursum kesilir mi ?

Evet. Hazırlık Sınıfını ikinci yıl tekrar eden burslu öğrenciler ücret öderler. Ancak ikinci yılın sonunda başarılı olup lisans derslerine başlayan öğrencilerin bursları tekrar bağlanır.

Sağlık Kuruluşlarından alınan rapor Hazırlık Sınıfında devamsızlık için geçerli midir ?

Hayır. Tüm mazeretler %20 devamsızlık süresi içinde değerlendirilir. Ancak, üniversite veya devlet hastaneleriyle, sağlık ocakları ve aile hekimliğinden alınan ve rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Maltepe Üniversitesi Sağlık Merkezine onaylatılarak Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne raporunu teslim eden öğrenciler Ara Sınavlara girebilirler. Ara Sınavlar dışındaki sınavlar için “Mazeret Sınavı” yoktur. Raporlu öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler.

Hazırlık Sınıfı için devamsızlık durumunda ne yapmam gerekir ?

Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Bir eğitim-öğretim yılı içinde eğitim-öğretim süresinin en az %80’ine devam etmek gerekir. Devamsızlık sınırını aştığınız takdirde, akademik yönden başarılı olsanız dahi sınavlara alınmaz ve bulunduğunuz seviyeyi tekrar etmek zorunda kalırsınız.

İngilizce Hazırlık Sınıfından başarısız olursam, Türkçe Lisans Programlarına geçebilir miyim ?

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerine ilişkin başvurular ÖSYM’ne yapılmaktadır. Duyurular ve başvuru formu ÖSYM web sayfasında (“Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilmeleri” başlığı altında) ilan edilmektedir.

İngilizce Hazırlık Sınıfında 1. yılın sonunda başarısız olursam fakülteme geçebilir miyim ?

Hayır. Hazırlık Sınıfında 1. Akademik Yılın sonunda başarısız olursanız, 2. Akademik Yılda Hazırlık Sınıfını tekrar okumanız gerekir. 2. yılın sonunda yine başarısız olduğunuz takdirde İngilizce lisans bölüm/programlarınıza başlamaya hak kazanamaz, takip eden eğitim-öğretim yılından itibaren “beklemeli öğrenci” statüsüne geçersiniz.

Beklemeli öğrenci olarak derslere devam edemez, ancak sınav tarihinden en geç bir ay önce başvurmak ve Üniversite tarafından belirlenen sınav ücretini ödemek koşuluyla düzenlenen tüm İngilizce Yeterlilik Sınavlarına girebilirsiniz.

Seviye Belirleme Sınavına girmezsem ne olur ?

Bu sınava girmeyen öğrenciler, hiç İngilizce bilmeyen öğrencilerimizin başladığı Seviye 1 (Beginner) sınıfına yerleştirilirler. Seviye Belirleme sınavının tekrarı ve mazereti yoktur.

Hazırlık Sınıfı Seviye Belirleme Sınavı nedir? Girmek zorunda mıyım ?

Evet, Seviye Belirleme Sınavına (Placement) girmek zorunludur. Bu sınav, İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavında başarısız olan öğrencilerin İngilizce bilgi seviyelerini tespit edip en uygun olan seviyeye yerleşebilmelerini sağlamak amacıyla yapılır.

Muafiyet Sınavının formatı ve düzeyi nedir ?

İNG 121 ve İNG 122 kodlu “İngilizce I” ve “İngilizce II” dersleri Common European Framework’te tanımlanan A1 (elementary-başlangıç) düzeyini hedefler ve muafiyet sınavının seviyesi A1 sonudur.

İNG 107 ve İNG 108 kodlu “Genel İngilizce I” ve “Genel İngilizce II” dersleri ile İNG 109 ve İNG 110 kodlu “İngilizce I” ve “İngilizce II” dersleri Common European Framework’te tanımlanan A2 (pre-intermediate – alt-orta) düzeyini hedefler ve muafiyet sınavının seviyesi A2 sonudur.

Yukarıda belirtilen tüm sınavlar dört bölümden (dinleme, okuma, dilbilgisi ve yazma) oluşmakta olup dil kullanımını ölçmek üzere düzenlenmiştir.

Sınav örneği için yabdil.maltepe.edu.tr sayfasındaki Türkçe Lisans Programları başlığı altındaki Muafiyet Sınav Örneğine bakabilirsiniz.

Hazırlık Sınıfı Yeterlilik sınavına girmek zorunda mıyım ?

Hayır. Var olan İngilizce bilgi düzeyinizin Hazırlık Sınıfından muaf olmanıza yeterli olmadığını düşünüyorsanız ve/veya Hazırlık Sınıfını kesinlikle okumak istiyorsanız, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne bir dilekçe yazarak sınava girmek istemediğinizi belirtebilirsiniz. Yine de bu sınava girmenizi öneririz.
Yeterlilik Sınavının TELAFİSİ YOKTUR.

Başka bir üniversitede Hazırlık Sınıfı okumuşsam Hazırlık Eğitiminden muaf olabilir miyim ?

Başka bir üniversitede Hazırlık Sınıfında en az B2 (Upper-intermediate) düzeyinde öğrenim görmüş ve yüz tam puan üzerinden Maltepe Üniversitesi Senatosunun öngördüğü puanla başarılı sayılmış olmanız gerekir.

Hazırlık Sınıfından muaf olma koşulları nelerdir ?
  1. Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı: Akademik yılın başında Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere verilen sınavdır. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu sınavdan aşağıdaki tabloda belirtilen asgari puanları alan öğrenciler, yabancı dil Hazırlık Sınıfından muaf tutularak doğrudan diploma programlarında öğrenim görme hakkı elde ederler.

Eğitim Dili İngilizce Olan FAKÜLTE / PROGRAMLAR

ASGARİ PUAN

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programına kayıtlı öğrenciler için

70

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına kayıtlı öğrenciler için

60

Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciler için

60

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

60

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

60

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

60

Tıp Fakültesine kayıtlı öğrenciler için

60

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

55

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

55

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

55

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

55

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

55

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

55

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

55

Hemşirelik Yüksekokulu, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokuluna kayıtlı öğrenciler için (isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı)

55

 

 

Ulusal ve/veya Uluslararası Sınavlar: Hazırlık Sınıfından muaf sayılabilmek için Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan aşağıdaki tabloda belirtilen puanları almış olmanız ve bunu belgeleriyle birlikte sunmanız koşuluyla da hazırlık eğitiminden muaf olabilirsiniz.

 FAKÜLTE/PROGRAM

MÜ Hazırlık Sınıfı Asgari Başarı Puanları

YDS YÖKDİL KPDS

ÜDS

PTE

TOEFL (IBT)

IB DIPLOMA   (7 üzerinden)

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programına kayıtlı öğrenciler için

70

75

75

90

6

Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına kayıtlı öğrenciler için

60

65

67

78

5

Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciler için

60

65

67

78

5

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

60

65

67

78

5

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

60

65

67

78

5

Tıp Fakültesine kayıtlı öğrenciler için

60

65

67

78

5

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümüne kayıtlı öğrenciler için

60

65

67

78

5

Diğer Fakülte/Yüksekokullara kayıtlı öğrenciler için

55

60

55

72

4

Maltepe Üniversitesinde Hazırlık Sınıfı zorunlu mudur ?

Eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölüm ve programlarda okuyan öğrencilerimiz için Hazırlık Sınıfı zorunludur. Ayrıca, eğitim ve öğretiminin %30’u İngilizce olan Hukuk Fakültesinde de   Hazırlık Sınıfı zorunludur.

Türkçe öğretim yapan bölümler için Hazırlık Sınıfı zorunlu olmamakla birlikte, dileyen öğrenciler ücretini ödemek koşuluyla Hazırlık Sınıfını okuyabilirler.

Yabancı Diller Yüksekokulu ile İlgili Sorular

Yabancı Diller Yüksekokulu, lisans eğitimini İngilizce olarak alacak öğrenciler için Zorunlu Hazırlık Sınıfı hizmeti vermektedir. Hazırlık sınıfındaki İngilizce dil eğitimi için Avrupa Dil Gelişim Dosyası (CEF) dikkate alınmaktadır. Ön lisans ve lisans eğitimini Türkçe olarak alacak öğrenciler için Hazırlık Sınıfı isteğe bağlıdır.

Eğitim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans programlarına devam eden öğrenciler için birinci ve ikinci yarıyılda zorunlu İngilizce dersleri verilmektedir. İngilizce seviyelerini ileriye taşımak isteyen öğrenciler “İş Hayatı için İngilizce”, “Akademik Okuma ve Konuşma”, “Akademik Yazma”, “Mesleki İngilizce” gibi seçmeli İngilizce derslerinden alabilirler.

Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına devam eden öğrenciler için birinci ve ikinci yarıyılda zorunlu İngilizce dersleri verilmektedir. Ayrıca bu öğrenciler için de “Sunum Teknikleri”, “İş Hayatı için İngilizce”, “İleri İngilizce” ve “TOEFL Sınavına Hazırlık” gibi seçmeli İngilizce dersleri programımızda mevcuttur.

Öğrencilerimiz İngilizce dışındaki başka dilleri de öğrenmeye teşvik edilmektedir. Bu nedenle, lisans programlarında okuyan tüm öğrencilerimiz  için üniversite seçmeli dersleri olarak Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça gibi diğer yabancı dil dersleri Yabancı Diller Yüksekokulu ders kataloğunda yer almaktadır.

 

Bizimle İletişime Geçin