Burslar ve Ücretler İle İlgili Sorular | Aday Öğrenci

Burslar ve Ücretler İle İlgili Sorular

Bölümlerin ücretleri hakkında bilgi alabilir miyim? Ödeme şekilleri nasıldır ?

Bölüm ücretleri ve ödeme şekilleri hakkında bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesinden burs alan bir öğrenci dışarıdan başka bir kurumdan da burs alabilir mi ?

Öğrenciler istedikleri takdirde başka kuruluş veya vakıflara burs başvurusunda bulunabilirler.

Bursum hangi nedenlerle kesilir ?

ÖSYM Bursları başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim süresince kesilmez.

Hazırlık sınıfından 1. yıl başarısız olup 2. yıl devam edecek öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından verilen bursları kesilir.

Disiplin cezası alan öğrenci:

  • Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresince tüm bursları kesilir, indirimleri kaldırılır. Öğrencinin ikinci bir kez daha Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması halinde bursu/indirimi tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
  • Üniversiteden çıkarma cezası verilen öğrenci daha sonra herhangi bir şekilde Üniversiteye devam hakkı kazansa dahi burs verilmez, indirimlerden yararlanamaz.

Üniversitenizde hangi koşullarda burs verilmektedir ?

Üniversitemize ÖSYM tarafından “Burslu” kontenjanlarına yerleşen öğrencilere sağlanan burs karşılıksız olup, öğrenim ücretinin tamamını, “% 50 Burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs öğrenim ücretinin yarısını, “% 25 Burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs ise öğrenim ücretinin ¼’lük kısmını kapsamaktadır. Verilen burs; zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimini şart koşan ve eğitim dili İngilizce olan bölümler için bir yılı ve normal öğrenim süresini (Önlisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, Tıp Fakültesinde 6 yıl) kapsamaktadır. Hazırlık sınıfı isteğe bağlı (eğitim dili Türkçe olan) bölümlerde ise burs süresi; sadece hazırlık sınıfı dışındaki öğrenim süresini kapsamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin