Burslar ve Ücretler İle İlgili Sorular | Aday Öğrenci

Burslar ve Ücretler İle İlgili Sorular

Üniversitenizde hangi koşullarda burs verilmektedir ?

Üniversitemize ÖSYM tarafından “Burslu” kontenjanlarına yerleşen öğrencilere sağlanan burs karşılıksız olup, öğrenim ücretinin tamamını, “% 50 Burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs öğrenim ücretinin yarısını, “% 25 Burslu” kontenjanlara yerleşen öğrencilere sağlanan burs ise öğrenim ücretinin ¼’lük kısmını kapsamaktadır. Verilen burs; zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimini şart koşan ve eğitim dili İngilizce olan bölümler için bir yılı ve normal öğrenim süresini (Önlisans programlarında 2 yıl, lisans programlarında 4 yıl, Tıp Fakültesinde 6 yıl) kapsamaktadır. Hazırlık sınıfı isteğe bağlı (eğitim dili Türkçe olan) bölümlerde ise burs süresi; sadece hazırlık sınıfı dışındaki öğrenim süresini kapsamaktadır.

Bursum hangi nedenlerle kesilir ?

ÖSYM Bursları başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim süresince kesilmez.

Hazırlık sınıfından 1. yıl başarısız olup 2. yıl devam edecek öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından verilen bursları kesilir.

Disiplin cezası alan öğrenci:

  • Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresince tüm bursları kesilir, indirimleri kaldırılır. Öğrencinin ikinci bir kez daha Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması halinde bursu/indirimi tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
  • Üniversiteden çıkarma cezası verilen öğrenci daha sonra herhangi bir şekilde Üniversiteye devam hakkı kazansa dahi burs verilmez, indirimlerden yararlanamaz.

Maltepe Üniversitesinden burs alan bir öğrenci dışarıdan başka bir kurumdan da burs alabilir mi ?

Öğrenciler istedikleri takdirde başka kuruluş veya vakıflara burs başvurusunda bulunabilirler.

Bölümlerin ücretleri hakkında bilgi alabilir miyim? Ödeme şekilleri nasıldır ?

Bölüm ücretleri ve ödeme şekilleri hakkında bilgi için tıklayınız.

Bizimle İletişime Geçin